Tips & råd till dig som ska bygga mur

Att bygga en mur kan tillföra både funktion och estetik till din trädgård eller uteplats. En väldesignad mur kan ge privatliv, skydd och hjälpa till med markförvaltning, särskilt i områden med lutningar eller slänter. Muren kan vara byggd av olika typer av material som lecablock eller natursten, beroende på dina specifika behov och den stil du önskar.

I det här blogginlägget kommer vi gå igenom grundläggande råd och tekniker för att bygga en mur, inklusive specifika överväganden för att bygga i slänter och använda populära material som lecablock och natursten.

Bygga mur i slänt

 

Att bygga en mur i en slänt kräver noggrann förberedelse och planering. Målet är inte bara att försköna området, utan även att förhindra erosion och stabilisera slänten. Innan du börjar bygga är det viktigt att överväga vilka material som bäst möter de tekniska kraven och estetiken för ditt projekt.

Innan du börjar:

 • Markförberedelser: Se till att marken där muren ska byggas är ordentligt urgrävd och planerad. Detta kan innebära borttagning av löst material och säkerställande av en stabil grund för muren.
 • Dränering: God dränering bakom muren är kritisk, särskilt i slänter. Vattenansamlingar bakom muren kan skapa tryck som muren inte är konstruerad att hantera. Installation av adekvat dränering, såsom grus och perforerade rör, är nödvändig för att leda bort vatten och skydda murens integritet.
 • Val av material: För murytor i slänter är det ofta lämpligt att välja material som enkelt låter sig formas efter markens naturliga kurvor och som kan hantera områdets specifika stress och tryck. Block och stenar som kan låsas samman är att föredra för att öka stabiliteten.

Bygga mur av lecablock

 

En mur av lecablock är ett populärt val för många hemägare och trädgårdsdesigners på grund av dess hållbarhet, enkelhet i hantering och kostnadseffektivitet. Lecablock är lätt att stapla och kan fästas med murbruk eller särskilda klämmor för extra stabilitet.

Steg-för-steg:

 1. Grundläggning: Börja med att förbereda en solid grund. Gräva ett schakt tillräckligt djupt för att lägga en stabil bas av grus eller krossad sten.
 2. Uppbyggnad: Placera lecablocken från det ena hörnet och fortsätt längs den utstakade linjen. Se till att varje rad är nivå genom att använda ett vattenpass och justera blocken med sand eller tunna lager av cement vid behov.
 3. Fogning: Om du väljer att förankra blocken, använda lämpligt murbruk mellan varje skikt för att säkerställa en stark koppling mellan dem. Täta alla fogar noggrant för att förhindra att vatten tränger in och orsakar skada över tid.
 4. Dränering: Även när du använder lecablock är god dränering avgörande. Säkerställ att grus eller annat lämpligt material används bakom muren för att facilitera avrinning och undvika vattentryck som kan underminera murens stabilitet.
 5. Ytbehandling: Trots att lecablock har ett funktionellt utseende, kan de putsas eller målas för att matcha din trädgårds estetik och övriga landskap. Det ger också ytterligare skydd mot väder och vind.

Bygga mur av natursten

 

Natursten är ett traditionellt och extremt populärt val för murytor på grund av dess naturliga utseende, hållbarhet och den unika karaktär varje sten bidrar till ett projekt. Muren blir inte bara en praktisk lösning utan även en markant designfunktion i trädgården.

Steg-för-steg:

 1. Planering: Välj naturstenar som harmoniserar med din trädgårds naturmiljö och de omgivande strukturerna. Varierande storlek och form på stenarna kan ge ett mer dynamiskt och visuellt tilltalande resultat.

 2. Grundläggning: Liksom med andra murtillämpningar är en stabil grund avgörande. En djup, solid fundamentgrävning fylld med krossad sten är idealisk.

 3. Konstruktion: Arrangera stenarna noggrant för att säkerställa god passform och fysisk stabilitet. Använd murbruk vid behov för att fixera stenarna, men många trädgårdsmurar av natursten byggs utan murbruk, i en teknik som kallas torrläggning.

 4. Dränering: Implementera adekvat dränering bakom muren för att hantera regnvatten effektivt och förhindra erosion.

 5. Estetik: Natursten ger en mängd kreativa möjligheter. Använd stenar i olika färger och texturer för att skapa intressanta mönster eller accentuera vissa delar av muren.

 

Varje murprojekt kräver noggrann uppmärksamhet på detaljer, från val av lämpligt material till korrekt installation och underhåll. Genom att följa dessa riktlinjer kan du bygga en mur som inte bara är estetiskt tilltalande utan också funktionellt hållbar. Oavsett om du väljer lecablock för dess praktiska fördelar eller natursten för dess visuella drag, är en välkonstruerad mur en långsiktig investering som kan förhöja både värdet och njutningen av ditt hem.

Läs mer om hur vi på Häggströms jobbar med murning och hur vi kan hjälpa dig i ditt projekt.

Fler nyheter