Byggentreprenad

Från idé till ett färdigt projekt

Häggströms är din partner för komplett byggentreprenad, där vi tar hand om hela processen från början till slut. Med erfarenhet och yrkesstolthet säkerställer vi att ditt projekt utförs effektivt och enligt högsta standarder.

fredrik nelson

Kontakta oss

Fredrik Nelson

VD

M. 073-722 82 42
E. fredrik.nelson@haggstromsbygg.se

Vad är bygg-
entreprenad?

Byggentreprenad är ett omfattande begrepp som spelar en central roll inom bygg- och anläggningsindustrin. Det handlar om en professionell tjänst där vi som byggbolag, åtar oss att utföra byggnads- eller anläggningsarbeten åt dig som beställare.

Denna tjänst hos Häggströms kan inkludera allt från planering och design till själva byggandet och den slutliga överlämningen av projektet. 

Vad är byggentreprenad?

Byggentreprenad är ett omfattande begrepp som spelar en central roll inom bygg- och anläggningsindustrin. Det handlar om en professionell tjänst där vi som byggbolag, åtar oss att utföra byggnads- eller anläggningsarbeten åt dig som beställare.

Denna tjänst hos Häggströms kan inkludera allt från planering och design till själva byggandet och den slutliga överlämningen av projektet. 

En komplett partner
för alla projekt

Vår breda kompetens inom byggentreprenad sträcker sig över ett antal olika projekt, inklusive nybyggnationer, renoveringar och större ombyggnader.

Med en särskild expertis inom murning, garanterar vi högkvalitativa resultat i alla aspekter av byggprocessen.