Jobba hos Häggströms

Vi tror på en företagskultur där varje individ är värdefull. Genom att samarbeta och dela både framgångar och utmaningar, skapar vi en stark gemenskap. När du mår bra, smittar det av sig på hela teamet, vilket bidrar till vår gemensamma framgång.

Lediga tjänster

Söker du nya utmaningar och vill vara med och förnya byggbranschen?
Vi är bara en kontakt bort.

Vår kultur

På Häggströms, ett företag med djupa rötter och en vision om framtiden, bygger vi vår framgång på en kultur som kombinerar tillförlitlighet, innovation, kvalitet och samhörighet. Vår resa som ett familjeägt bolag har lärt oss värdet av tradition, samtidigt som vi ständigt strävar efter att förnya och förbättra byggbranschen.

I hjärtat av vår verksamhet ligger en arbetsmiljö som präglas av samarbete och balans. Vi tror på att skapa en arbetsplats där varje individ känner sig värderad och del av ett större sammanhang. Denna känsla av tillhörighet och gemenskap är central för vår företagskultur.

“Det är med glädje och trygghet du går till arbetet”

Framtiden ser ljus ut för oss på Häggströms. Vår sätt att göra saker på, som kommer från vår långa historia, är också viktigt för att vi ska växa och komma på nya idéer. Vi är glada över att fortsätta vår resa, där vi blandar våra gamla goda värderingar med nya tankar och modern teknik, för att hjälpa till att skapa en spännande framtid inom byggbranschen.

Anledningar att arbeta hos Häggströms

1.

Teamarbete och gemenskap:

Vår företagskultur bygger på samarbete och respekt. Du kommer att vara en del av en stödjande gemenskap som hjälper varandra att nå framgång.

2.

Kreativt deltagande:

Här uppmuntrar vi kreativitet och innovation. Du kommer att ha möjlighet att utforska nya idéer och bidra.

3.

Karriärmöjligheter:

Hos Häggströms finns en väg för karriärutveckling. Vi tror på att investera i våra medarbetare och hjälpa dem att uppnå sina mål och ambitioner.

4.

Trivsel:

Vi värdesätter och uppmuntrar till en arbetsmiljö där du kan trivas och ha roligt.

5.

Tydlig kommunikation:

Vi tror på en öppen och tydlig kommunikation för att skapa klarhet kring arbetsuppgifter och förväntningar.

Vad motiverar dig på en arbetsplats? Vad får dig att med glädje gå till din arbetsplats?