Häggströms stärker ledningen: Ny styrelse tillträder

Sedan årsskiftet har Häggströms genomgått en betydande omorganisering och är nu stolta över att introducera sin nya styrelse. Denna förändring utgör en avgörande del i företagets ambition att justera sin verksamhet efter aktuella marknadstrender och ytterligare stärka en position som en ledare inom byggsektorn.

Den nya styrelsen, under ledning av Pierre Olofsson, speglar en strategisk satsning på att kombinera djup branschkunskap med fräscha perspektiv från angränsande sektorer.

Den nya styrelsen, under ledning av Pierre Olofsson, speglar en strategisk satsning på att kombinera djup branschkunskap med fräscha perspektiv från angränsande sektorer. 

”Det är en spännande tid för Häggströms. Med den nya styrelsens breda kompetensbas är vi väl rustade att navigera i den snabbt föränderliga byggsektorn och fortsätta att leverera exceptionellt värde till våra kunder,” säger Pierre Olofsson.

Medlemmarna i den nya styrelsen, inklusive Jenni Häggström, Maria Ragnevad, Josefin Gorthe Skafar, Yannick Häggström, Johan Karlberg och Emmy Dahl, representerar en unik sammansättning av expertis och erfarenhet. Deras kollektiva kunskap inom teknologi, finans, juridik och byggprojektledning är avgörande för att driva Häggströms framåt i en tid av snabba förändringar.

“Som del av Häggströms nya styrelse möter vi stora förändringar med beslutsamhet. Vår samlade erfarenhet är vår styrka och den kommer att leda företaget mot framgång.” säger styrelseledamot Maria Ragnevad. 

Den nya styrelsens tillsättning är en del av Häggströms långsiktiga strategi för att stärka företagets marknadsposition, främja hållbarhet och innovation, samt förbättra kundnöjdheten. Med en solid grund och en klar vision för framtiden är Häggströms redo att möta morgondagens utmaningar.

Fredrik Häggström, företagets grundare, betonar vikten av den nyligen genomförda omorganiseringen: 

”Denna nya fas i Häggströms utveckling är en direkt följd av vår ambition att inte bara anpassa oss till branschens utveckling utan att aktivt forma den. Vår nya styrelse är en central del i denna strategi, och jag är övertygad om att deras insatser kommer att accelerera vår tillväxt och innovation.”

Om Häggströms Bygg

Med en solid grund i traditionellt hantverk och en framåtblickande vision, är Häggströms engagerade i att överträffa kundförväntningarna genom kontinuerlig innovation, oöverträffad kvalitet och ett starkt fokus på hållbarhet. Bolaget planerar att utöka sin personalstyrka och bredda sina affärsområden under 2024

Fler nyheter